Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sözleşmeler

Mesafeli Satış Sözleşmesi

BUSRAZEKERİYA.COM “BUSRAZEKERİYA.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ”

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SAĞLAYICI’nın, KULLANICI’ya satışını yaptığı, sitede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvan: Zekeriya Polat (Bundan sonra BusraZekeriya.com olarak anılacaktır.)
Adres: İnkılap Mah. Fevzipaşa Cad. No:54/A Ümraniye/İstanbul
Telefon: 0544 957 97 58
E-Posta: iletisim@busrazekeriya.com

KULLANICI BİLGİLERİ

Ünvan: 
Adres:
Telefon:
E-Posta:

T.C. Kimlik No: 
Vergi Dairesi: 
Vergi Numarası: 

YARALANICI BİLGİLERİ

Ünvan: Zekeriya Polat
Adres: İnkılap Mah. Fevzipaşa Cad. No:54/A Ümraniye/İstanbul
Telefon: 0544 957 97 58
E-Posta: eposta@zekeriyapolat.com.tr

ÜRÜN VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Ürün(lerin) adı:
Ürün(lerin) fiyatı:
Teslimat fiyatı:
Ödeme Şekli:

TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi: Zekeriya Polat (YARARLANICI)
Teslimat Adresi: İnkılap Mah. Fevzipaşa Cad. No:54/A Ümraniye/İstanbul (YARARLANICI veya gelin-damat çiftinin yeni ev adresi)

TANIMLAR

Sağlayıcı: BusraZekeriya.com

Kullanıcı: BusraZekeriya.com internet sitesi, servis ve uygulamalarını kullanan kullanıcılardır.

Yararlanıcı: Kullanıcının satın aldığı ürünlerin hediye edilerek; teslimatının yapıldığı kişilerdir.

BusraZekeriya.com üzerinden alınan hediyeler, toplanan altın veya para hiçbir kesinti olmadan (online ödeme aracı komisyonu hariç) Yaralanıcının hesabına aktarılacaktır. Kullanıcının satın aldığı ürün(ler) Yararlanıcıya hediye edilmiş kabul edilip; Yararlanıcıya teslim edilecektir.

BusraZekeriya.com internet sitesi, uygulama ve servislerini kullanım yaşı 18’dir.

Kullanıcı, BusraZekeriya.com’a, kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklifler ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, BusraZekeriya.com’un ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını kabul ve taahhüt eder.

BusraZekeriya.com açıklanan durumlarda herhangi bir uyarı yapmaksızın kullanıcı erişimini engelleme ve hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar. 

Uygulamayı yasal şartlarda ve iyi niyetle kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır. Aksi durumlardan hiç bir şekilde BusraZekeriya.com sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, BusraZekeriya.com’un güvenliğini tehdit edebilecek, BusraZekeriya.com’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmaz. BusraZekeriya.com sistemlerine orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapmaz. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek veya kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunmaz.

Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, BusraZekeriya.com sunucularına erişim sağlanmaya çalışılmaz. Tüm bu işlemler karşısında BusraZekeriya.com bu işlemlerden herhangi birini yapan kullanıcının hesabını kapatarak derhal yetkili mercilere bildirecektir. Bu sebepten doğan tüm ticari zararının karşılanması için gerekli olan hukuki haklarını kullanmayı saklı tutar.

MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde BusraZekeriya.com, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. BusraZekeriya.com tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme BusraZekeriya.com tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstannbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

‍İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ve BusraZekeriya.com sitesini/uygulamasını kullanmaya başlaması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

ÖDEME SİSTEMİ – Güvenli Alışveriş

BusraZekeriya.com bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanmaktadır. SSL teknolojisi, internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde şahsi bilgilerinizi şifreleyerek güvence altına almaktadır. Sitemizde gördüğünüz SSL sertifika logosu, site içerisindeki tüm bilgilerinizin SSL teknolojisi ile korunduğunu gösterir. SSL Güvenlik Sertifikası ve 3D Secure servisleri sayesinde busrazekeriya.com adresinden güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Kredi kartı bilgileriniz hiç bir şekilde BusraZekeriya.com’a ulaşmaz. Bu süreç tamamen sizinle ödeme sağlayıcı banka arasında gerçekleşen bir işlemdir.